Už viac ako 20 rokov

V lete v roku 1990 vznikla myšlienka začať podnikať v oblasti pekárstva. Po založení spol. s.r.o. a vybavení finančných záležitostí sme pristúpili k samotnému budovaniu výrobných priestorov. Voľba padla na Rovinku nakoľko je situovaná mimo Bratislavy, no v jej blízkosti. Taktiež jej okolie je bohaté na odbytové miesta. Výrobné priestory sme vybudovali v prízemí kultúrneho domu v Rovinke. Samotné budovanie výroby bolo sprevádzané množstvom technických problémov. Už v tej dobe sme v oblasti technológií spolupracovali s firmou TECHNOPEK, no hlavne zápal pre vec rozhodol o tom, že sme stihli spustiť prevádzku pred Vianočnými sviatkami 1990.

Kvalita našich výrobkov už na počiatku rozhodla o tom, že počet našich zákazníkov neustále rástol. Toto nám dokazovalo, že sme sa rozhodli správne zvoliť predmet podnikania. Základný sortiment našej výroby od začiatku až po súčasnosť bol biely a tmavý chlieb a biele pečivo. Ostatné výrobky sme začali vyrábať až po rozrastení firmy.

Postupne s rozvojom výroby sme začali budovať aj svoje predajne. V roku 2004 sme sa dozvedeli, že priestory v Rovinke musíme opustiť a tak sme začali hľadať nové priestory pre našu pekáreň. Po mnohých hľadaniach a sklamaniach sa nám podarilo zabezpečiť vhodné priestory pre novú výrobu a to v Dunajskej Lužnej Keď sme preberali priestory po pekárni Dunajskej Lužnej a to nám umožnilo rozšíriť sortiment výroby o klasické sladké pečivo / vianočka / moravské koláče / záviny , no aj iné výrobky pagáče / špeciálne chleby / lístkové produkty /. Nezanedbateľným faktom je aj vytvorenie pracovných miest v Rovinke, Dunajskej Lužnej a ich okolí. Jadro kolektívu tvoria pracovníci zamestnaný vo firme od počiatku a ďalšia skupina pracujúcich v pekárni 10-15 rokov. Ostatní pracovníci sú kratšie, pre častú výmenu, nakoľko nie každý dokáže pracovať v pekárni, je to práca náročná fyzicky, psychicky a aj časovo / nedele, sviatky / Do týchto priestorov sme sa snažili zabezpečiť technológie hodné našeho mena, aby sme kvalitu mohli ešte zvýšiť a ťažkú prácu našich zamestnancov uľahčiť.

Raciola

je pekáreň s dlhou tradíciou od roku 1990

Snažíme sa držať na trhu hlavne vďaka kvalite našich výrobkov a tradičným receptom.